Stavební spoření

Musí být po ukončení stavebního spoření peníze použity na specifický účel?
Po šesti letech lze uspořené peníze, úroky i státní podporu použít libovolným způsobem.

Pokud vypovím smlouvu předčasně, vyplatí mi spořitelna veškeré úspory a zisk, tj. úroky a státní podporu?
Když se zruší stavební spoření před uplynutím šestileté lhůty, stavební spořitelna musí vrátit MF zálohy na státní podporu za celou dobu spoření, klient dostane pouze své úspory + úroky.

Kdo může být zákonným zástupcem dítěte, které chce uzavřít smlouvu o stavebním spoření?
Za děti může být jako zákonný zástupce uveden pouze rodič (tj. do 18 let). Pozor však při ukončování stavrbního spoření, zde musí být podepsáni rodiče oba. Případně ho určí opatrovnický soud.

Úvěry ze stavebního spoření

Na co lze úvěr ze stavebního spoření použít?
Úvěry musí být prokazatelně použity na stavební účely – přestavba koupelny, opravy bytů nebo domů, koupě bytu nebo domu, převod členských práv k družstevnímu bytu, koupě stavebního pozemku, atd.

Již mám hypoteční úvěr jištěný nemovitostí. Mohu stejnou nemovitost použít jako záruku za úvěr ze stavebního spoření?
Lze zkombinovat hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření, je možné oba zajistit zástavou jedné nemovitosti – za předpokladu, že hodnota nemovitosti bude dostatečná.

Lze úroky z úvěru odečíst od daňového základu?
Úroky z úvěru ze stavebního spoření i hypotečního úvěru snižují základ daně z příjmu.

Životní a úrazové pojištění

Kdo je v případě životního pojištění oprávněnou osobou?Oprávněná osoba – je to příjemce plnění z pojištění v případě Vaší smrti – může to být kdokoliv z Vašich blízkých a lze jí během pojištění změnit.

Vyplácí pojišťovna plnění jednorázově nebo po částech?Jakékoliv plnění od pojišťovny lze vyplatit buď jednorázově, nebo formou renty – rent je několik druhů a klient se rozhoduje až v době vyplacení peněz.

Je životní pojistka součástí pozůstalosti?
V případě, že je v pojistce zapsaná oprávněná osoba, nespadá plnění z pojištění do pozůstalosti a vyplatí se této osobě velice rychle.

Lze změnit po uzavření smlouvy výši pojistné částky?
Výši pojistné částky a frekvenci placení pojistného je možné během pojištění měnit, je také možné poskytnout půjčku z pojištění v případě krátkodobého nedostatku peněz.

Penzijní připojištění

Kdo může být účastníkem penzijního připojištění?
Občan s trvalým pobytem v ČR, od 18 let věku.

Jak dlouho musí trvat penzijní připojištění?
Penzijní připojištění musí splňovat 60 měsíců (tzn. 5 let), a zároveň dosaření věkové hranice 60 let.

Co je výsluhová penze?
Výsluhová penze je nárok na výplatu poloviny finančních prostředků po 15ti letech od jejího sjednání.

Co je invalidní penze?
Možnost klienta požádat o invalidní rentu v případě trvalé invalidity.

Jakou formou je možné vybrat peníze po skončení doby pojištění?
Buď jednorázově, nebo formou renty (těch je několik dle přání klienta).

Musí být po ukončení stavebního spoření peníze použity na specifický účel?
Po šesti letech lze uspořené peníze, úroky i státní podporu použít libovolným způsobem.

Pokud vypovím smlouvu předčasně, vyplatí mi spořitelna veškeré úspory a zisk, tj. úroky a státní podporu?
Když se zruší stavební spoření před uplynutím šestileté lhůty, stavební spořitelna musí vrátit MF zálohy na státní podporu za celou dobu spoření, klient dostane pouze své úspory + úroky.

Kdo může být zákonným zástupcem dítěte, které chce uzavřít smlouvu o stavebním spoření?
Za děti může být jako zákonný zástupce uveden pouze rodič (tj. do 18 let). Pozor však při ukončování stavrbního spoření, zde musí být podepsáni rodiče oba. Případně ho určí opatrovnický soud.

Máte více otázek?

Kontaktujte naše specialisty a rádi vám poradíme.